• Nördliche Breite: 53 38’4
  • Östliche Länge: 180 43’5
  • Klaus Horney
  • 15.09.2020
  • Deutsche Ordensburg in Nowe von 1350

Hauptgebäude der ehemaligen Dt.- Ordensburg. Erbaut aus Ziegelsteinen.

Główny budynek byłego Zamek krzyżowców. Zbudowany z cegieł

Nach dem Zweiten Frieden von Toruń (1466) und dem Heimfall an das Königreich Polen war die Burg Sitz der königlichen Starosten von Nowe. Die Stadt wurde in beiden schwedischen Kriegen erobert und geplündert. Nach 1772 fiel die Stadt an Preussen . Die preussische Verwaltung entfernte den Seitenflügel und andere Nebengebäude. Das Hauptgebäude wude bis 1844 als protestantische Kirche genutzt. Danach diente die Burg als Lagerhaus und Feuerwehrhaus des Freiwilligen Feuerwerks, dann der Freiwilligen Feuerwehr. 1974 beschlossen die staatlichen polnischen Behörden, das Schloss dem Ziel der Kulturförderung anzupassen.

Opis: powstał w połowie wieku XIV, po ponownej lokacji miasta, w północno-wschodnim narożniku murów miejskich i był z nimi zintegrowany. Siedziba urzędnika reprezentującego krzyżackiego wójta. . Zasadnicze skrzydło wschodnie, z poziomem mieszkalnym oraz pomocnicze skrzydło północne o charakterze gospodarczym uzupełnione murami; 4 wieże, w tym obserwacyjno-sygnałowa. Na podwórcu studnia. Po II Pokoju Toruńskim (1466r.) siedziba królewskich starostów nowskich; miasto zdobyte i obrabowane w obu wojnach szwedzkich. Po 1772 roku Prusacy usunęli skrzydło boczne i inne przybudówki, a w budynku głównym urządzono zbór ewangelicki /funkcjonował do 1844 roku/, potem zamek pełnił rolę magazynu i remizy Freiwelige Feuerwerk potem OSP. W 1974 roku władze państwowe podjęły decyzje o adaptacji zamku na obiekt upowszechniania kultury. Siedziba Centrum Kultury „Zamek” i Gminnej Biblioteki Publicznej. Niedaleko stare miasto

Aktuelle Nutzung

Der Sitz des Kulturzentrums "Zamek" und der Stadtbibliothek. Die Altstadt ist in der Nähe.

Siedziba Centrum Kultury „Zamek” i Gminnej Biblioteki Publicznej. Niedaleko stare miasto.

Gefährdung : Die Anlage wird von der lokalen Regierung verwaltet, mangelnde Finanzierung für die ordnungsgemäße Wartung, Naturgefahren

Zagrożenia: obiekt w gestii samorządu, brak finansów na właściwe utrzymania, zagrożenia naturalne

Nutzung bis : heute dziś

Ausschnitt Postkarte

Postkarte

Deutsche Ordensburg in Nowe im Jahr 1855

Deutsche Ordensburg in Nowe (früher: Neuenburg) 2020

Aktuelle Ansicht im Winter 2020